Huizen kijken: hard werken

Laura de Rooy-Dekker

Door een volle week waarin ik met klanten van hot naar her reed voor bezichtigingen miste ik de deadline voor deze column. Nu opereer ik wel vaker rond de grenzen van de deadline, maar deze keer had ik ook het onderwerp nog niet bedacht en dat baarde me enige zorgen. Maar Ik heb nooit eerder over bezichtigingen geschreven. Onderwerp gevonden. Bezichtigingen zijn het meest tastbare onderdeel van de zoektocht naar een huis in Italië. En voor veel van onze klanten ook het leukste onderdeel. Na een gedegen voorbereiding volgt het daadwerkelijk kennismaken met de geselecteerde objecten. Dat kan verrassend zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. Omdat we bij ItaliaCasa een grondige voorbereiding heel belangrijk vinden weten we de negatieve verrassingen meestal te vermijden. Huizen met uitzicht op een fabriek, een elektriciteitsmast pal voor het huis of waar de documenten niet in orde zijn worden door ons vooraf gescreend en zodoende niet gepresenteerd. We scheiden het kaf van het koren. Hoe anders is dit bij een selectie huizen gemaakt op diverse portals. Daar kan veel energie verloren gaan doordat er regelmatig waardeloze huizen worden aangeboden. Foto’s geven vaak een vertekend beeld.
De fase van bezichtigingen is daadwerkelijk anders dan in Nederland of België, waar vandaag het ene huis bekeken kan worden en later, net hoe je wil, het andere huis. Door de afstanden is dat met het bekijken van huizen in Italië niet mogelijk. Een goede planning is heel belangrijk en het is dan ook een must om ruim van te voren contact met ons te hebben. Regelmatig worden we in de zomer gebeld door mensen die op vakantie zijn en de volgende dag een huis willen bekijken. Dat is organisatorisch niet haalbaar en ook niet gewenst omdat de belangrijke voorbereiding er dan niet is. Klanten van wie we niet weten wat ze zoeken kunnen we niet goed begeleiden en adviseren.
Als we gaan bezichtigen is 5 à 6 huizen meestal het maximum op een dag. Ideaal is een bezoek aan 3 of 4 huizen, dat is goed in je op te nemen en te onthouden. Bij het vijfde of zesde huis treedt vaak een zekere moeheid op, door alle indrukken, maar ook door de afstanden die moeten worden afgelegd. Ik zeg altijd tegen mijn klanten dat huizen kijken hard werken is en dat wordt meestal beaamd. Het ideale huis? Na de bezichtigingen ontdekt vrijwel iedereen dat dat niet bestaat. We willen wel het terras van het eerste huis, de ligging van het tweede en de indeling van het derde. Tja, dat schaap met vijf poten… Het ideale huis bestaat dus niet, maar het huis dat daar het dichtst bij komt wel. En laten we daar een bod op uitbrengen!

Ciao, Laura

Laura@italiacasa.net

PS Op onze site www.italiacasa.net staan veel huizen in veel verschillende delen van Italië. We hebben een handige online tool, het zgn. zoekprofiel, waarmee alle wensen, budget en overige zaken die van belang zijn kunnen worden doorgegeven. Mijn collega van het betreffende gebied stuurt vervolgens een serie voorstellen van mogelijk interessante woningen waarmee de zoektocht gestart kan worden.

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram