Een onmisbaar nummer: de codice fiscale

FJP Advocaten

Reist u vaak naar Italië? Wilt u er gaan wonen of werken? Of heeft u plannen om in Italië een vakantieoptrekje te kopen? Overweegt u om een Italiaanse bankrekening te openen ­(altijd handig)? Blijkt uw Nederlandse databundel weer eens ontoereikend te zijn en gaat u over tot de aanschaf van een Italiaanse prepaid telefoonkaart? Wilt u uw auto laten registreren in Italië? In al deze gevallen is er iets waarover u­ ­absoluut dient te beschikken. En dan bedoelen wij niet ­goede kennis van de Italiaanse taal (ook heel handig), maar de Italiaanse pendant van het Nederlandse burgerservicenummer (BSN), de zogenoemde codice fiscale.

Italiaanse autoriteiten
Het BSN bestaat uitsluitend uit cijfers, maar de codice fiscale bestaat uit (zestien) cijfers en letters. Die letters zijn ontleend aan de medeklinkers van de voor- en achternaam van de ­persoon en geven de maand en – samen met drie cijfers – diens geboorteplaats aan, terwijl de overige cijfers zijn ­geboortedatum aangeven. De samenstelling is zodanig dat iedereen in feite zijn eigen codice fiscale kan vormen, mits hij kan achterhalen welke code van twee letters en drie cijfers zijn geboorteplaats (of land buiten Italië, als hij niet in Italië is geboren) aangeeft. Op veel internetsites kan men door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens, een ­codice fiscale genereren. Maar pas op: een al dan niet via zo’n site eigen­handig ­gecreëerde codice fiscale is niet geldig, omdat die niet officieel is afgegeven door de Italiaanse ­belastingdienst. Mocht u dus een ­codice fiscale
nodig hebben, dan doet u er beter aan die formeel aan te ­vragen bij de Italiaanse ­autoriteiten.
Een bezoek (in Italië, om het even welke plaats) aan een ­willekeurig kantoor van de Agenzia delle Entrate, gewapend met uw identiteitsbewijs, is voldoende voor het indienen van een verzoek tot afgifte van een Italiaans BSN. U krijgt dit nummer onmiddellijk. Wie in het buitenland woont en niet persoonlijk een codice fiscale in Italië kan aanvragen, kan het verzoek eenvoudigweg indienen bij de Italiaanse ­diplomatieke autoriteiten van het land waar hij woont. In ­Nederland bijvoorbeeld kan de ­aanvraag voor een Italiaans BSN worden gedaan op de ­consulaire afdeling van de Italiaanse ambassade in Den Haag. Voor de aanvraag hoeft u ­alleen maar een formulier te downloaden van de website van de ambassade, dat in te vullen en te ondertekenen, ­waarna u het stuk – ook per e-mail – kunt retourneren aan de ­ambassade, vergezeld van een ­kopie van uw paspoort. De ambassade stuurt uw aanvraag door naar de Italiaanse belastingdienst, die een authentieke codice fiscale aanmaakt en een en ander bevestigt aan de ambassade. De ambassade stelt u daarvan vervolgens op de hoogte.

Geldig ‘voor altijd’
Net als het Nederlandse burgerservicenummer geldt de ­codice fiscale ‘voor altijd’: het nummer heeft gelding tot uw overlijden en zelfs daarna, in het geval uw erfgenamen het nummer nodig mochten hebben. De schriftelijke bevestiging van uw codice fiscale is het bewijs dat uw Italiaanse BSN ‘echt’ is. Bewaar die bevestiging dan ook zoals u uw schooldiploma zou bewaren, want de aanvraag van een duplicaat is beslist een stuk gecompliceerder dan de oorspronkelijke aanvraag.
Tot slot nog dit. Bij de buitenlander die wordt verzocht een codice fiscale aan te vragen is vaak de eerste vraag die ­opkomt of hij in dat geval niet verplicht is om (ook) in Italië ­belasting te betalen. Wees gerust, zo zit het niet. Het ­beschikken over een Italiaans fiscaal identificatienummer ­betekent niet automatisch dat er alleen om die reden belasting moet worden betaald in Italië. De verplichting om in dat land belasting te betalen ontstaat immers uitsluitend als uw bezoek aan Italië wat verder gaat dan een paar weken luieren aan het strand. •

Nadere informatie
FJP Advocaten, met vestigingen in Amsterdam en Milaan, verleent juridische bijstand aan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het ­zakendoen in en met Italië. Ook staat het kantoor cliënten bij op vele ­andere rechtsgebieden, zoals bij de aan- en verkoop van onroerende ­zaken, internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, ­successierecht en familierecht. FJP Advocaten is telefonisch bereikbaar 020 671 33 32 of ­schriftelijk info@fjplaw.nl.
www.fjplaw.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram