Boete doen in Italië

FJP Advocaten

Wie met de auto naar Italië reist of er daar een huurt, heeft maximale flexibiliteit om mooie plaatsen te bezoeken. Ook de niet-toeristische die met het openbaar vervoer zo goed als onbereikbaar zijn. Rondreizen in Italië met de auto kan echter ook minder prettige gevolgen hebben. En dan gaat het niet over de gevolgen van een verkeersongeval (daarover wellicht in een ander artikel meer), maar over het fenomeen verkeersboete. Daarover willen wij het met u gaan hebben, in dit eerste artikel in Italië Magazine na een afwezigheid van meer dan 15 jaar.
Slechts weinigen in Nederland zullen zich nooit hebben bezondigd aan een verkeersovertreding en zijn verrast door de daaropvolgende onvermijdelijke boete van justitie. Die onaangename verrassing valt ook de buitenlandse toerist in ­Italië ten deel. Ook in het land van de Ferrari’s, Maserati’s en Lamborghini’s is te hard rijden strafbaar en kunt u daarvoor een prent – juridisch gezegd: een sanctie – krijgen. Maar wat gebeurt er daarna en welke verschillen zijn er met het Nederlandse systeem? En – het belangrijkste – wat moet u doen als u dit overkomt? Allereerst is er in Italië niet één enkele autoriteit die de verkeersschending vaststelt en de boete oplegt. Wie de overtreding optekent en de boete oplegt, hangt af van de plaats waar de overtreding is gepleegd en om wat voor soort overtreding het gaat. Voor snelheidsovertredingen op snelwegen bijvoorbeeld deelt de verkeerspolitie de boetes uit, terwijl bij verkeersovertredingen binnen de bebouwde kom de gemeentepolitie van de ­afzonderlijke gemeente (en daarvan zijn er ongeveer 8000 in Italië) optreedt. Maar degene die het proces-verbaal opmaakt en de boete oplegt moet vervolgens een kennisgeving ­sturen naar de persoon die gehouden is tot betaling (gewoonlijk de eigenaar van het in overtreding zijnde voertuig). Die kennisgeving bevat veel informatie, waaronder de datum en aard van de overtreding, de hoogte van de ­boete (die ligt tussen een wettelijk bepaald minimum en maximum), de betalingstermijn en de mogelijkheid om ­bezwaar aan te tekenen tegen de boete. Als het om een ­Nederlandse auto gaat kan de Italiaanse (verkeers- of ­gemeente)politie de eigenaar van het voertuig en zijn adres achterhalen via de RDW. Dit is wel een zaak van de lange adem en het komt voor dat een arme toerist een boete krijgt opgelegd voor een verkeersvergrijp dat al een jaar voor afhandeling op de plank ligt. Daar valt op zichzelf wel mee te leven, ware het niet dat in de kennisgeving – die misschien alleen in het Italiaans is gesteld – een hele reeks termijnen wordt genoemd voor de betaling en het eventuele maken van bezwaar, waarvan niet duidelijk is wanneer die beginnen te lopen. Stel dat u zo’n boete na een jaar ontvangt en leest dat de boete wordt verdubbeld als niet binnen 60 dagen wordt betaald, dan kan de paniek uitbreken! Maar geen zorg: alle termijnen beginnen pas te lopen op de dag dat u de boete hebt ontvangen. En, niet onbelangrijk, u kunt de opgelegde boete in veel gevallen met 30% verminderen door binnen vijf dagen na ontvangst van de boete het verschuldigde te voldoen.
Ook voor het aantekenen van beroep zijn de termijnen van belang. U kunt dat op twee manieren doen: bij de prefect (binnen 60 dagen) of bij de rechter (binnen 30 dagen). Bij de prefect zou onze voorkeur hebben, omdat u dat met een eenvoudige brief kan doen. Maar wees voorzichtig: doe het goed! De brief moet in het Italiaans zijn gesteld, de redenen voor het beroep en de eventuele documenten waarop dat is gebaseerd moeten vermeld worden en binnen de gestelde termijn worden toegezonden, met bewijs van de datum van verzending en van ontvangst. Let op: als het beroep niet goed is onderbouwd en niet-ontvankelijk wordt verklaard of wordt afgewezen, wordt de oorspronkelijke boete automatisch verdubbeld. Bij het veel formelere beroep bij de rechter daarentegen, loopt u alleen het risico dat de rechter het boetebedrag in negatieve zin herziet, maar nooit hoger dan het wettelijk maximum.
Het kan kortom geen kwaad goed na te denken of u het risico van een beroep op de koop toeneemt, of dat u toch liever gaat voor betaling binnen 5 dagen, maar met korting. •

Nadere informatie
FJP Advocaten, met vestigingen in Amsterdam en Milaan, verleent juridische bijstand aan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het ­zakendoen in en met Italië. Ook staat het kantoor cliënten bij op vele ­andere rechtsgebieden, zoals bij de aan- en verkoop van onroerende ­zaken, internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, ­successierecht en familierecht. FJP Advocaten is telefonisch bereikbaar 020 671 33 32 of ­schriftelijk info@fjplaw.nl.
www.fjplaw.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram