Een wet die Nederland dichter bij Italië brengt

In ons vorige artikel in Italië Magazine schreven we over een nieuwe Italiaanse wet over echtscheidingsprocedures die ­Italië dichter bij Nederland brengt. Maar zoals Italië dichter bij Nederland komt, komt Nederland ook dichter bij Italië.
De ministerraad heeft recent ingestemd met een wijzigingsvoorstel voor de Penitentiaire beginselenwet om aanvullende maatregelen tegen ernstige georganiseerde criminaliteit ­vanuit detentie mogelijk te maken. Met de aanvullende ­maatregelen wordt het leven in de gevangenis er voor ­bepaalde criminelen niet aangenamer op. De beperkingen waarmee zij blijkens de nieuwe regels te maken krijgen, ­hebben volgens de pers veel gemeen met het systeem dat in Italië geldt voor maffiosi, het zogenaamde 41bis-regime.

Maar wat houdt dit Italiaanse 41bis-regime in en waarom is het ingevoerd? De naam is afgeleid van het artikel uit de ­Italiaanse Penitentiaire beginselenwet – inderdaad, art. 41bis – dat gaat over veroordeelden die misdrijven hebben gepleegd in georganiseerd verband (zoals bijvoorbeeld maffia, camorra, ’ndrangheta) en van wie is vastgesteld dat ze ­banden of connecties onderhouden met de criminele organisaties waartoe ze behoren. Gevangenen die onder dit regime vallen worden opgesloten in een aparte, maximaal beveiligde, faciliteit. Zij worden onderworpen aan aanzienlijke ­beperkingen, zowel ten aanzien van contacten met de ­buitenwereld als binnen de gevangenis zelf. Zo mag de gevangene maar één keer in de maand bezocht worden door iemand uit een zeer beperkte kring van familie­leden, onder strikte audiovisuele controle en in speciale ­kamers met glazen scheidingswanden, die direct contact met de gevangene voorkomen. Verder is maar één telefoongesprek per maand van tien minuten toegestaan – dat nog wordt opgenomen ook – maar dat gesprek gaat dan wel ten koste van het maandelijkse bezoek en is pas na zes maanden detentie toegestaan. Alle correspondentie, zowel uitgaande als inkomende, is onderworpen aan voorafgaande controle, na toestemming van een rechter. Het verblijf in de buitenlucht – ook wel luchten genoemd – is beperkt tot twee uur per dag en het aantal mensen dat er tegelijkertijd gebruik van kan maken tot vier.

Vanuit humaan oogpunt kunnen deze beperkingen niet ­direct als menselijk worden bestempeld, maar effectief zijn ze wel in de strijd tegen criminele organisaties: eenmaal ­gearresteerd en onderworpen aan het 41bis-regime worden de leiders van deze boevenclubs behoorlijk ontmand. Het strengere regime verhindert hen bijvoorbeeld de criminele organisatie daadwerkelijk te blijven leiden vanuit de gevan­genis (wat bijna altijd het geval is als het 41bis-regime niet wordt toegepast). En geen enkele gevangene ondergaat graag het 41bis-regime en is daarom bereid samen te werken met de politie om haar te helpen de betreffende organisaties te ontmantelen. Het is natuurlijk geen toeval dat vooral de maffia op allerlei mogelijke manieren probeerde en nog steeds probeert (zelfs via contacten met politici) het ­41bis-regime te laten opheffen of te beperken.

Het 41bis-regime mag dan misschien niet geliefd zijn van­wege de beperkingen die het oplegt aan de burgerrechten, het is in Italië een effectief regime dat gehandhaafd moet blijven. Alleen degenen die onvoldoende geïnformeerd zijn over de maffiaverschijnselen en de schade die de maffia aan ­individuen in het bijzonder en aan de samenleving in het ­algemeen toebrengt, kunnen de mening zijn toegedaan dat een dergelijke inperking van de burgerrechten niet ­acceptabel is. •

Nadere informatie
FJP Advocaten, met vestigingen in Amsterdam en Milaan, verleent juridische bijstand aan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het ­zakendoen in en met Italië. Ook staat het kantoor cliënten bij op vele ­andere rechtsgebieden, zoals bij de aan- en verkoop van onroerende ­zaken, internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, ­successierecht en familierecht. FJP Advocaten is telefonisch bereikbaar 020 671 33 32 of ­schriftelijk info@fjplaw.nl.
www.fjplaw.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram