Slechte (digitale) gewoonten

FJP Advocaten

Sociale media, voor de één een vloek, voor de ander een ­zegen. Het gebruik ervan houdt natuurlijk niet op bij de ­Nederlandse grens. Ook op weg naar de vakantie- of ­zakenbestemming kent het app- en chatverkeer letterlijk geen grenzen. Net zomin als het uitwisselen van foto- en/of videomateriaal. Maar wees daarmee extra voorzichtig als u eenmaal in het Bel Paese bent: in Italië is men bepaald niet tolerant ten aanzien van activiteiten die onder de term ­‘sexting’ kunnen worden geschaard, ofwel het versturen van seksueel getinte berichten of beelden.
De Italiaanse wet (en niet alleen de Italiaanse) maakt onderscheid tussen primaire en secundaire sexting. Primaire ­sexting verwijst naar het nemen en vrijwillig doorsturen van seksueel getinte beelden van zichzelf. Secundaire sexting – ook wraakporno genoemd – ziet op situaties waarbij de ­ontvanger van een seksueel getint beeld deze inhoud zonder toestemming doorstuurt naar (meerdere) anderen. In het geval van directe sexting maakt het niet uit of de verzender van het materiaal en de ontvanger beiden meerderjarig zijn.
Hoe vreemd het ook lijkt, het is niet eens strafbaar om ­dergelijk materiaal ongevraagd naar een andere meerderjarige te sturen (mits het daarbij blijft en er geen sprake is van andere ­strafbare feiten, zoals ­bijvoorbeeld bedreiging). De Italiaanse wetgever stelt namelijk dat als er geen prijs wordt gesteld op dit soort ‘aandacht’, de meerderjarige ontvanger de intimiderende afzender eenvoudig kan blokkeren. Slaagt de ­afzender er ondanks de blokkade toch in aandacht te blijven trekken, dan zou aangifte gedaan kunnen worden van stalking – dwangvolgen – maar dat is een ander vergrijp dat wij wellicht een andere keer zullen behandelen.
Anders wordt het indien een van de twee verzenders of ­ontvangers van het pornografische materiaal minderjarig is. Dan kan namelijk het verzenden maar ook het ontvangen strafbaar worden, ongeacht of de (verzendende of ­ontvangende) minderjarige toestemming gaf of niet. Een meerderjarige die seksueel expliciete beelden verstuurt naar een minderjarige onder de 18 maakt zich volgens de Italiaanse strafwet namelijk schuldig aan aanranding als hij of zij dat doet om in ruil daarvoor ander materiaal van die minder­jarige te verkrijgen. En als van dat oogmerk geen sprake is, kan van kinderpornografie worden gesproken. Daar staat tot vijf jaar gevangenisstraf op. Hetzelfde geldt voor iedere volwassene die desgevraagd van een minderjarige dergelijk materiaal ontvangt, terwijl ongevraagde ontvangst geen ­misdrijf is, ook al komt het van een minderjarige.
Nog ernstiger is wraakporno, dat door de Italiaanse wetgever strafbaar is gesteld met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Die straf kan worden verhoogd als het slachtoffer een ex-echtgenoot of -partner van de dader is, of als de ­verspreiding via sociale media plaatsvindt. Dezelfde straf geldt ook voor degenen die dezelfde beelden eerst ontvangen en vervolgens doorspelen aan derden, zoals vaak ­gebeurt bij dit soort gedragingen.
In deze wereld kan men van alles verwachten en met de ­opkomst van de sociale media krijgt dat een extra dimensie, waarop de wetgever weer moet inspelen. Zo is ook strafbaar degene die seksueel getinte afbeeldingen van een andere persoon verstuurt en zich voordoet als die persoon, bijvoorbeeld om het slachtoffer, dat zich niet bewust is van het ­bedrog, tot een langeafstandsrelatie te bewegen. Deze ­malafide persoonsverwisseling alleen al kan leiden tot ­opsluiting in het cachot gedurende één jaar.
Voor een onbezorgde vakantie in Italië doet degene die er slechte online gewoonten op nahoudt er al met al goed aan die gewoonten thuis te laten. Wij wensen u een fijn verblijf toe in Italië! •

Nadere informatie
FJP Advocaten, met vestigingen in Amsterdam en Milaan, verleent juridische bijstand aan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het ­zakendoen in en met Italië. Ook staat het kantoor cliënten bij op vele ­andere rechtsgebieden, zoals bij de aan- en verkoop van onroerende ­zaken, internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, ­successierecht en familierecht. FJP Advocaten is telefonisch bereikbaar 020 671 33 32 of ­schriftelijk info@fjplaw.nl.
www.fjplaw.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram